VÅRA

TJÄNSTER

Din kompletta leverantör inom säkerhetsbranschen. Vi erbjuder det mesta inom skydd och trygghet. Kontakta oss idag så berättar vi mer. 

Brandlarm

Ett brandlarm kan förhindra en katasrof. Norrlarm ser till att skräddarsy en lösningar som passar just er. 


Inbrottslarm

Ett inbrottslarm har som uppgift att upptäcka intrång. Vi kan inbrottslarm och erbjuder anläggningar som är anpassade efter era behov. 

 

Kamera-övervakning​

En bild säger mer än tusen ord. Vår kompetens sträcker sig från enkla anläggingar till komplexa system.


Passersystem​

Vem har tillträde till era lokaler? 
Passersystem ger kontroll. Norrlarm har lösningarna som passar er.


trYgghet

Brandlarm

En brandlarmanläggning skyddar liv, miljö och egendom.
En tidig upptäckt av brand är en nödvändighet för att i ett så tidigt skede som möjligt vid ett brandtillbud vidta släckningsåtgärder och säkerställa att betryggande utrymmning kan ske.
Det är viktigt att larmsignal når fram till berörd personal och räddningstjänst. En korrekt utförd brandlarmanläggning bidrar till att rädda liv, minska skador på miljö och reducera kostnader. Genom att anlita en certifierad anläggarfirma för brandlarm kan du som kund vara säker på att din brandlarmanläggning blir rätt projekterat och installerad. Norrlarm är certifierad anläggarfirma för brandlarm.

Tjänster
inbrott
om oss

SÄKERHET

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm har till uppgift att upptäcka intrång. Detta gör systemet med rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer, magnetkontakter och andra givare. Dagens detektorer är snabba på att detektera samtidigt som de är tåliga på att motstå störningar, vilket ger hög driftsäkerhet.
När ett larm utlöst skall systemet vidta åtgärder såsom att aktivera larmsirener lokalt, skicka larm till larmcentral och kanske styra andra system.

ÖVERVAKNING

Kameraövervakning

En bild säger mer än tusen ord. Att ha tillgång till bildmaterial vid utredning av en händelse är ovärderligt. Utvecklingen av produkter för kameraövervakning ligger i framkant av vad de nyaste processorer och chip kan erbjuda. Kameror får högre och högre upplösning, de blir mer ljuskänsligare och får mer inbyggd intelligens. Med videoanalys kan en kamera även fungera som en avancerad detektor. Objekt i bilden kan klassificeras exempelvis person eller fordon Man kan larma för oönskade rörelsebeteenden. Med kommande generationer av videoanalys kommer man att kunna klassificera exempelvis personer med ryggsäck och vidta åtgärder. Integration med andra system blir mer och mer viktigt för att få en helhetslösning. De produkter och plattformar som vi jobbar med erbjuder de vassaste produkterna och de senaste funktionerna. Vi sätter ihop den rätta kameran med den rätta plattformen för att ge den bästa lösningen för just er anläggning. Behövs kundanpassade lösningar för integration med andra system så fixar vi det.

kamera
passersystem3

Passersystem​

INTEGRATION

Vem har tillträde. Det är viktigt att känna att man har kontroll på vem som har tillträde samtidigt som det skall vara enkelt och bekvämt att ta sig in. Ett passersystem skapar kontroll. Med ett passersystem är det enkelt att tilldela tillträde och lika enkelt att ta tillbaka tillträde. Idag är ett passersystem mer än läsare och passerkort/passertaggar. En komplett lösning är ofta en kombination av traditionella läsare som läsare passerkort/passertaggar, trådlösa dörrbladsläsare/handtagsläsare och elektroniska cylindrar. Vi kombinerar det som behövs för att tillgodose ert behov. För att underlätta administrationen och höja säkerheten för att det är rätt personer som tilldelas tillträde är det en bra lösning att sammankoppla passersystemet med andra system såsom personaladministrativa system. Detta sparar tid och minimerar risk för att exempelvis en person som slutat inte får sin behörighet till tillträde borttagen. Vi har mycket goda kunskaper och erfarenhet av att skapa kopplingar mellan ert personaladministrativa system eller andra system som behöver integreras med passersystemet.