OM

NORRLARM

Din kompletta leverantör inom säkerhetsbranschen. Vi erbjuder det mesta inom skydd och trygghet. Kontakta oss idag så berättar vi mer. 

NORRLARM

Ditt självklara val

Experter inom säkerhet

Norrlarm är ett väletablerat företag inom säkerhetsbranschen. Vi har sedan starten 1976 arbetat med att skapa skydd och trygghet för våra kunder med produkter som brandlarm, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och integrerade system. Vi växer stadigt och 1993 flyttade vi till vårt kontor till Luleå. När vi växte ur våra första lokaler i Luleå på Storhedens industriområde, flyttade vi 2010 till Spantgatan 5 på Notviken, där ni hittar oss idag.

Vi hjälper våra kunder att identifiera behov och föreslå lösningar. Norrlarm representerar marknadsledande produkter som i kombination med vår långa erfarenhet och höga kompetens, borgar för att vi kan ta fram rätt lösning för våra kunders behov. 

Vi är ett regionalt företag och är en av Norrlands större leverantörer inom säkerhet. Idag består vårt team av mer än 15 medarbetare som arbetar med projektering, installation och service. Våra resurser för service är nära våra kunder och korta beslutsvägar gör oss fexibla. Med en stark kundbas är vi en stabil och framtidssäker leverantör. 

 

“Certifiering är ett bevis på omfattande kunskap och kvalitet vilket innebär att man frivilligt ställer högre krav på sin verksamhet än de aktörer vilka inte är certifierade.”

SVENSK BRAND- OCH SÄKERHETSCERTIFIERING

Vi strävar ständigt efter att öka vår kunskapsnivå för att möta framtidens krav. 

Verksamheten skall bedrivas så att miljön skyddas. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se omgivnigens krav som en miniminivå och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. 

Vår relation till kunder, leverantörer och myndigheter  grundas på ansvar, engagemang och förtroende. Därför har vi certifierat vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. 

En del av våra kunder