Norrlarm är ett väletablerat regionalt företag inom säkerhetsbranschen. Vi är en av de största leverantörerna av säkerhet i Norrland och vår huvudsakliga marknad består av ett geografiskt område som sträcker sig från Umeå och norrut.

Företaget startades 1976 och allt sedan dess har vi fokuserat vårt arbete på att skapa skydd och trygghet åt våra kunder med produkter som inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamera-övervakning, driftlarm och radiosystem.

Vi har tre decenniers erfarenhet av säkerhetsarbete och sådant går givetvis inte spårlöst förbi. Våra kunder kan alltid förvänta sig att vi står för en bred kunskap och en hög kompetens.

Hos oss är kvalitet ett nyckelord i den dagliga verksamheten. Det kvalitetstänkandet omfattar såväl personal som produkter. Låt oss samtidigt säga att vi tycker det här med säkerhet är oerhört spännande. Dels för att vi kan bistå våra kunder med deras önskemål på ökad säkerhet, dels för att vi ytterst ger samhället ett hjälpande hand i säkerhetsarbetet inom olika områden.

Framtiden erbjuder ständigt nya utmaningar och vi är förstås beredda att anta dessa.

Erfarenhet
Vi hjälper våra kunder att identifiera behov och föreslå lösningar. Norrlarm representerar marknadsledande produkter som i kombination med vår långa erfarenhet och höga kompetens borgar för att vi kan ta fram rätt lösning för våra kunders behov.

Kunskap
Vår personal har lång erfarenhet och gedigen utbildning, bl. a. med vertifikat som behörig ingenjör inom brandlarm och inbrottslarm. Vi strävar ständigt efter att öka vår kunskapsnivå för att möta framtidens krav.

Organisation
Vi är ett regionalt företag och är en av Norrlands större leverantörer inom säkerhet. Idag består vårt team av mer än 15 medarbetare som arbetar med projektering, installation och service. Våra resurser för service är nära våra kunder och korta beslutsvägar gör oss flexibla. Med en stark kundbas är vi en stabil och framtidssäker leverantör.

Kvalitetstänkande
Vår relation till kunder, leverantörer och myndigheter skall grundas på ansvar engagemang och förtroende. Därför har vi certifierat vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000

Miljötänkande
Verksamheten skall bedrivas så att miljön skyddas. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se omgivningens krav som en miniminivå och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Åke Svensson
vd, Norrlarm