Inbrottslarm
Passersystem
Brandlarm
Kamera-övervakning
Integrerade system
Radiosystem
Konsulttjänster
Akuta säkerhetsproblem


INBROTTSLARM

Under senare år har inbrotten visat en fortsatt oroväckande utveckling, en utveckling som drabbar både enskilda och företag, ofta med allvarliga följder. Detta är förstås allvarligt eftersom inbrotten leder till personliga och materiella skador. Det handlar även i många fall om kraftiga störningar och avbrott i produktionen, vilket leder till ökade kostnader för den drabbade.

Men skadeverkningarna kan naturligtvis förebyggas och lindras. Ett inbrotts- och överfallslarm är exempelvis en bra investering.

Efter 30 år i branschen vågar vi påstå att vi besitter den rätta kunskapen när det gäller att forma ett bra skydd - oavsett om skyddet avser ett småhus eller en större industrifastighet.

Vi kan inbrottslarm och erbjuder anläggningar som är anpassade efter våra kunders verksamhet och behov.